Đội nhóm
Mr Chí

CEO

Mr Chí

CEO

Mr Tuấn

CCO

Mr Thủy

CFO

Mr Sang

Sale leader

Ms Hường

HR

Mr Tuấn

Code

Ms Giang

Sale

Ms Nhung

Accounting

Mr Quang

Design

Ms Duyên

Content Ceator

Ms Duy

Marketing

Mr Sáng

Code

Ms Lan Anh

Trưởng nhóm truyền thông

Mr Long

Code

Ms Hồng

Tester

Mr Minh

Code

Ms Vân

Sale

Ms Hồng Anh

Content Ceator

Ms Hương

Content Ceator

Ms Ánh

Design

Ms Nguyên

Content Ceator

Mr Nhật

Code

Ms

Content Ceator

Ms Linh

Content Ceator