Giới thiệu

Hành trình...

2022

Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp số KAIZEN SME, quản trị doanh nghiệp SME toàn diện.

2020

Cung cấp giải pháp thiết kế app mobile nền tảng Android – iOS

1018

Tư vấn thiết kế lập trình phần mềm theo yêu cầu cho doanh nghiệp SME, giúp tối ưu hoá tự động doanh nghiệp.

2016

Đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của CIT, nơi mà hành trình thực hiện sứ mệnh của mình bắt đầu. Cùng với những đồng đội trẻ đầy nhiệt huyết, họ đã khởi đầu với những dịch vụ như: thiết kế website, đăng kí tên miền (domain), email doanh nghiệp, server/vps & hosting.