Thiết kế App mobile đồng bộ đa nền tảng

CIT Group nhận thiết kế app theo yêu cầu. Phát triển ứng dụng Iphone, ứng dụng ipad, phát triển ứng dụng web, thiết kế phần mềm da nền tảng, tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp.