Văn hóa công ty

“Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là ngày bạn được sinh ra, và ngày bạn tìm ra lý do tại sao” – Mark Twain.