Quản lý khách hàng

Quản hồ sơ khách hàng, lịch sử hành trình khách hàng từ khi tư vấn tới khi sử dụng sản phẩm dịch vụ, theo dõi nhân sự chăm sóc, lịch sử chăm sóc, hợp đồng báo giá, phân loại.

Quản lý hóa đơn

Quản lý hóa đơn trên dự án, trên khách hàng

Quản lý thanh toán

Quản lý các hạng mục đã thanh toán theo khách hàng / dự án / hóa đơn

Quản lý báo giá

Lưu trữ các báo giá theo khoa học trên từng dự án, từng nhân viên sale, gửi báo giá tự động.

Quản lý vé hỗ trợ

Các yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ khách hàng, từ bộ phân chăm sóc và từ các phòng ban với nhau

Quản lý hợp đồng

Các hợp đồng được quản lý tập chung, chia sẻ dễ dàng, phân loại theo dự án, khách hàng

Quản lý đơn đặt hàng:

Quản lý danh sách đơn đặt hàng trực tiếp từ khách hàng quan cổng thông tin hoặc tự các phòng ban.

Quản lý nhân viên

Lưu trữ hồ sơ từng nhân sự tập trung, truy xuất dễ dàng, đơn xin việc, hợp đồng lao động, chứng chỉ, lịch sử trả lương, lịch sử nghỉ phép, theo dõi điểm danh, các dự án đã tham gia, số giờ

Quản lý nhật ký thời gian

Lưu trữ nhật ký công việc của từng nhân viên theo ngày, tháng, năm

Quản lý sự kiện

Quản lý các sự kiện diễn ra của công ty, khách hàng, nhân viên

Quản lý thông báo nội bộ

Các thông báo nội bộ hoặc thông báo tới khách hàng được người tự động tới email và trên ứng dụng, được lưu trữ tập trung phân loại

Quản lý nghỉ phép

Các thành viên trong nhóm có thể nộp đơn xin nghỉ phép, theo dõi các đơn xin nghỉ phép và phê duyệt/từ chối chúng một cách dễ dàng.

Kiến thức cơ bản/tài liệu

Thêm các bài viết trợ giúp cho các thành viên trong nhóm của bạn và các bài viết cơ sở kiến thức cho khách hàng của bạn.

Quản lý nhắn tin

Gửi tin nhắn cho khách hàng và các thành viên trong nhóm của bạn. Bạn có thể cài đặt quyền có thể giao tiếp với khách hàng.

Quản lý tài sản

Quản lý các hạng mục tài sản của doanh nghiệp, trạng thái hư hỏng, giao cho nhân viên nào quản lý, lịch sử sử dụng

Quản tuyển dụng

Quản lý hồ sơ ứng viên, lịch hẹn, kết quả phỏng vấn, cổng thông tin tuyển dụng

Quản lý giao việc dự án

Quản lý dự án tập chung, nhân viên tham gia, giao việc, xây dựng quy trình dự án, chi phí, hợp đồng, tài liệu liên quan, cổng thông tin khách hàng truy cập theo dõi tiến độ tương tác với d

Quản lý nhiệm vụ / công việc

Quản lý nhiện vụ công việc của từng nhân viên, giao việc theo dự án, giao việc chỉ định, công việc cá nhân.

Quản sản phẩm

Quản lý tên sản phẩm, danh mục sản phẩm, giá, thuế

Quản lý chi phí

Các hạng mục chi phí của công ty được phân loại tùy từng doanh nghiệp.

Báo cáo

Hệ thống báo cáo chi tiết bằng biểu đồ giúp quản lý dễ dàng kiểm soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

partner
partner
partner
partner

Tích hợp với các ứng dụng yêu thích

Ứng dụng của chúng tôi tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba khác để có thêm lợi thế.

Đăng ký tài khoản dùng thử

Đăng ký tài khoản dùng thử 6 tháng đầy đủ tính năng nhanh chóng